front

  “Българско дружество по инсулт” е независима организация, която цели изграждане на тесни връзки между всички медицински и немедицински специалисти, имащи роля в процесите на превенция, диагностика, лечение, рехабилитация и социално подпомагане на болните с инсулт.

  Наши членове са лекари от почти всички медицински специалности, специалисти по здравни грижи, кинезитерапевти, логопеди, юристи, социални работници, психолози и други.

Партньори и съмишленици

 Наши партньори са всички заинтересовани групи от българското общество.

 • специалисти, специализанти, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина
 • специалисти извън медицинаската област
 • институции и неправителствени организации
 • пациенти и техните семейства
 • всички застрашени от заболяването мозъчен инсулт
 • нашите спонсори и дарители

 Нашата цел е, да привлечем вниманието на широката общественост и да предизвикаме силен социален отзвук. Каним всички, които се интересуват от темата “мозъчен инсулт”, да се присъединят към нашата кауза, да ограмотяват цебе си и околните, да привличат нови привърженици и заедно, да се борим подобряване на общественото здраве и качеството на живот на българите.

Социален аспект на заболяването мозъчен инсулт

 Мозъчният инсулт е заболяване с голяма обществена значимост. По цял свят то е водеща причина за смърт и инвалидизация на пациентите.
 България е на първо място в света по заболеваемост и смъртност от диагноза инсулт. Време е да въведем съвременни профилактика, лечение и рехабилитация на мозъчния инсулт и да се присъединим към страните, създаващи стандартите в здравеопазването.

   Необходими мерки

 • активно подпомагане развитието на медицинската наука
 • повишаване на нивото на професионална квалификация
 • популяризиране на последните научни постижения
 • публикуване на новини за българските постижения в науката
 • повишаване на здравно-медицинската култура на гражданите
 • акцентиране върху необходимостта от навременнио прилагане на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация

   Планирани дейности

 • провеждане на научни изследвания и проучвания
 • лабораторни и полеви и изпитвания, анализ и оценки на резултатите и иновациите в областта ан противодействие на мозъчния инсулт
 • консултантска и експертна дейност
 • усвояване на нови научни и практически знания
 • запознаване на всички заинтересовани страни с актуалните иновации
 • въвеждане в Република България на международно приетите принципи, норми, стандарти в областта на мозъчния инсулт
 • участие в провеждането на здравна реформа в интерес на обществото

Нашата инициатива


 През 2022 година в България са лекувани в болница 41811 инсулта, проведени са 993 тромболизи и 45 случая на ендоваскуларно лечение на остър инсулт.
 Ние група специалисти с дългогодишен опит, участващ пряко в процесите, свързани с така цитираните факти решихме, да потърсим съмишленици, приятели и партньори в борбата с това тежко и изключително значимо в обществен план заболяване.
 Така в края на 2022 година ние екипът на Клиниката по нервни болести в Болница “Света Анна” в София взехме решение, да учредим неправителствена организация с името “Българско Дружество по Инсулт”.
 Каним всички, които са съпричастни към тази кауза, да се присъединят към нашето дружество и заедно, да положим усилия за постигане на нашите цели.