АФАЗИЯ И ИНСУЛТ – НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН СИМПОЗИУМ НА БДИ

 

Афазията е една от най-инвалидизиращите последици на мозъчния инсулт. Четвъртият симпозиум на БДИ даде възможност да обсъдим проблемите, свързани с диагностиката и терапията на този феномен. Отново стана ясна необходимостта от интердисциплинарен подход за постигане на най-точната диагностика и най-добрите възможности за лечение при афазия след мозъчен инсулт, включващ логопеди, рехабилитатори, психолози  и невролози. Този подход трябва да бъде застъпен както на медицинско, така и на административно ниво, с което ще дадем по-голям шанс за реинтеграция на пациентите след мозъчен инсулт и афазия.

Keep Reading

PreviousNext