Епилепсия, сънна апнея и инсулт – първият от поредица Клинични симпозиуми с участието на БДИ

 

КЛИНИЧЕН СИМПОЗИУМ 

ИНСУЛТ, ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ И ЕПИЛЕПСИЯ – БЕРМУДСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК

19.06.2023г.

 

  • 18:00 Откриване
  • 18:10-18:30 Обструктивна сънна апнея – основни данни 

Лектор: д-р Петър Чипев, Лаборатория за изследване на съня “Инспиро”

  • 18:30-19:00 Обструктивна сънна апнея и исхемичен мозъчен инсулт – chicken or egg?

Лектор: д-р Филип Алексиев, дм – Клиника по неврология, УМБАЛ “Св. Анна”’ Център по Неврология и Неврорехабилитация “Алексиев и син”; Лаборатория за изследване на съня “Инспиро”

  • 19:00-19:30 Мозъчен инсулт и първи епилептичен пристъп – тънката връзка

Лектор: доц. д-р Росен Калпачки, дм – Клиника по неврология, УМБАЛ “Св. Анна”’ 

  • 19:30-20:00 Дискусия

 

Симпозиумът ще се проведе в Новотел София, зала “Париж”, 

бул. „Цариградско шосе“ 115

 

Keep Reading

PreviousNext