Инфобот за мозъчен инсулт във Вайбър!

 

Тази седмица беше представен инфобот в рамките на апликацията Вайбър, който дава възможност да достъпим ценна и точна информация за мозъчния инсулт. Инфоботът е достъпен под ключовата дума “инсулт” във Вайбър.

Реализирането на инфобота и неговата имплементация във Вайбър е резултат от уникалното сътрудничество на Асоциация за инсулт и афазия и Вайбър България, в тясно сътрудничество с Министерството на здравеопазването.

Българското дружество по инсулт приветства и напълно подкрепя въвеждането на инфобот за мозъчен инсулт в рамките на един от най-използваните комуникационни канали. Смятаме, че това ще подобри информираността на тема инсулт.

Повече информация за инфобота може да намерите на следния линк:

https://stroke.bg/asa-infobot

Keep Reading

PreviousNext