ОКОНЧАТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИНСУЛТ

ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИНСУЛТ

Основни теми и въпроси пред участниците в Конгреса

  1. Защо толкова малко българи с инсулт се лекуват специфично?
  2. Трябват ли ни промени в Клиничните пътеки и в каква насока?
  3. Как да изглежда Националния ни план за инсулт?

 

ПЕТЪК 20 октомври 2023

15:00-15:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

15.15-15.30 Национален конгрес по инсулт – защо го правим и какви отговори търсим? – доц. Р. Калпачки

Сесия 1 Гледната точка на пациента

Модератор инж. Д. Добрева

Преводач от италиански език Елза Хаджийска

15.30-15:40  Приветствия от Европейски пациентски организации

15:40-15:55  Пациентската организация и борбата с инсулта – представяне на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА)  инж. Дорина Добрева – председател на АИА

15:55-16:10  Борбата с инсулта в Италия – перспективата на ALICe, Италия  д-р Антония Нучера невролог, член на WSO

16:10-16:20  Инсулта през погледа на пациента  Клаудио Мари президент на ALICe Ferrara, Италия

16:20-16:30  Арттерапия след инсулт – доц. Александра Иванова

Сесия 2 Мозъчен инсулт и обществено здраве

Модератор доц. В. Гергелчева

16:30-16:40 Икономически аспекти на инсулта – А. Шарков

16.45-16.55 Опитът на Центъра за инсулти в “Света Марина” – Варна и създаване на регионален регистър – д-р М. Цалта

17.00-17.10 Исхемичните инсулти в България в цифри – П. Симеонов, Индекс на болниците

17.15-17.25 Как можем да си “вдишаме” инсулта – д-р А. Симидчиев

17.30-17.40 Национален регистър на инсултите – доц. В. Гергелчева

17.40-18.00 Кафе пауза

Сесия 3 Иновации в диагностиката и лечението на инсулта

Модератор д-р Д. Калпачка

18.00-18.10 AI-асистирано разпознаване на симптоми на инсулт – FastAI Т. Тодоров

18.15-18.25 AI в образната диагностика на остър инсулт – VizAI – д-р Г. Найденов

18.30-18.40 Тенектеплаза и още новости – д-р Д. Калпачка

18.45-18.55 VR терапията в неврорехабилитацията на инсулта – П. Колев

19.00  ОБЩО СЪБРАНИЕ на Българското Дружество по инсулт

 

СЪБОТА 21 октомври 2023

Сесия 4 Профилактика на инсулта

Модератори д-р И. Петров, Е. Хадживълчева

8.30-8.40 Бързи герои 112 с една голяма мисия – да спасят своите баба и дядо от инсулт – Е. Хадживълчева

8.45-8.55 Инсултът – “преди” и “след” в Общата медицинска практика – доц. Л. Киров

9.00-9.10 Може ли да правим по-добра първична и вторична профилактика – проф. А. Постаджиян

9.15-9.55 Статини в профилактиката на инсулта:

Клинични случаи с каротидна атеросклероза д-р А. Михайлов

Клиничен опит в УМБАЛ “Света Анна” в София – д-р Е. Мишева

10.00-10.15 КАФЕ ПАУЗА

Сесия 5 Какво имат да ни кажат Колегите

Модератор доц. Р. Калпачки

10.15-10.25 Контрол на гликемията при остър инсулт – проф. З. Каменов

10.30-10.40 Антиагреганти и антикоагуланти от гледна точка на ГИТ – д-р О. Косева

10.45-10.55 В помощ на невролога – гледната точка на Пулмолога – проф. К. Костов

11.00-11.10 Мозъчносъдови инциденти – кога и как да мислим “ревматологично”? – д-р Б. Пенев

Сесия 6 Диагностика и лечение на остър инсулт

Модератор д-р Ф. Алексиев                                                  

11.15-11.25 Диагностика и поведение на извънболничната спешна помощ при съмнение за инсулт – д-р Д. Кателиева

11.30-11.40 Какво може да подобрим в Спешното отделение? – доц. К. Атлиев

11.45-11.55 Интензивна неврология в мениджмънта на мозъчния инсулт – д-р Ф. Алексиев

12.00-12.20 Остър инсулт, пенумбра и перфузия – несъответствие – д-р В. Шарков

12.30-13.30 ОБЯД

Сесия 7 Как е в Германия

Модератор д-р Ф. Алексиев

13.40-14.00 Телемедицина при инсулт – проф. Х. Одеберт, Университетска болница Charite, Берлин

14.00-14.20 Доболнична организация при инсулт – д-р М. Кафес, Университетска болница Charite Берлин

Сесия 8 Проблеми при лечението на инсулт – мнението на работещите

Модератор д-р Т. Манолова

14.30-14.50 д-р Т. Манолова – Стара Загора

14.55-15.05 д-р В. Златкова – Благоевград

15.10-15.20 д-р Й. Кузев – Хасково

15.25-15.35 д-р П. Павлов – Силистра

15.40-15.50 д-р А. Благоев – Видин

16.00-16.30 КАФЕ ПАУЗА

16.30-16.40 д-р Д. Стойчева, В. Георгиева – Перник

16.45-16.55 д-р П. Хубанова – Бургас

17.00-17.10 д-р И. Иванов – Г. Оряховица

17.15-17.25 д-р Д. Касабова – Пловдив

17.30-17.45 д-р Н. Георгиев, д-р И. Петров – Шумен

Сесия 9 Инсултът – още нещо…

Модератор доц. Л. Манчев

18.00-18.10 Антихипертензивни медикаменти при остър инсулт – д-р Т. Янева

18.15-18.25 Инсулт + инфаркт в съчетана манифестация – проф. К. Карамфилов

18.30-18.40 PFO, облитерация на ухото на лявото предсърдие и т.н. – доц. В. Велчев

18.45-18.55 Образна диагностика при съмнение за остър исхемичен инсулт – доц. Л. Манчев

19.00-19.10 Информирано съгласие, в условия на спешност или при лица с нарушено съзнание – адв. д-р М. Петрова

 

НЕДЕЛЯ 22 октомври 2023

Сесия 10 След инсулт

Модератор доц. И. Такева

8.20-8.40 Класическата терапия след инсулт – д-р Ф. Алексиев

8.45-8.55 Нови възможности за невропротекция и намаляване на когнитивния дефицит при пациенти, прекарали мозъчен инсулт – д-р Е. Мишева

9.00-9.10 Рехабилитация или неврорехабилитация след инсулт. Какво не ни достига? – доц. И. Такева

9.15-9.25 Панически кризи преди и след инсулт – доц. Д. Игнатова

9.30-9.40 Психологията по пътя на инсулта- превенция, психологични фактори, слединсултна депресия, грижа за болните и близките – Ф. Георгиева

9.45-9.55 Антикоагуланти и инсулт – кога и как – д-р С. Калустян

Сесия 11 Ендоваскуларно лечение на инсулт

Модератори проф. Д. Стоянов, д-р Н. Алиоски

10.00-10.20 Сръбският опит с ендоваскуларното лечение на инсулт – проф. Д. Стоянов, Белград

10.25-10.45 Пътят към ендоваскуларната зала – клиничен опит на Център “Света Анна” София – д-р Н. Алиоски, д-р В. Георгиев, д-р Л. Иванов, д-р Т. Ковачев, д-р Е. Гулев

10.50-11.00 Какво можем да направим при хеморагичен инсулт – проф. С. Сираков

11.05-11.15 Защо е добре да има дежурен неврохирург? – д-р Т. Алексиев

11.20-11.30 Ролята на невросонологията в епохата на медикаментозното и невроинтервенционалното лечение на исхемичния мозъчен инсулт – доц. М. Клисурски

11.30-12.00 КАФЕ ПАУЗА

Сесия 12 Инсулт и институциите… – кръгла маса с много ръбове

Модератор доц. Р. Калпачки

12.00-12.10 Проектът на БДИ за Национален план за инсулт – връзката с Европейския план за инсулт – доц. Р. Калпачки

12.15-12.45 Дискусия с участието на НЗОК, МЗ, Асоциация за инсулт и афазия, други Пациентски организации

13.00 Заключителна дискусия: Национален конгрес по инсулт – около какво се обединихме? – доц. Р. Калпачки

Keep Reading

PreviousNext