ПЕТИ ХИБРИДЕН СИМПОЗИУМ НА БДИ, 22.05.2024г. НА ТЕМА “АЛТЕРНАТИВИ В АНТИАГРЕГАЦИЯТА ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ”

Българското дружество по инсулт продължава да организира интерактивни симпозиуми на различни теми, свързани с мозъчния инсулт. Настоящият симпозиум ще бъде под формата на тематичен форум, в който ще бъдат представени различни гледни точки по темата.

18:00 ч.  Откриване на симпозиума

18:05 – 18:55 ч. Тематичен форум “Алтернативи в антиагрегацията при исхемичен мозъчен инсулт”

Презентатор: д-р Филип Алексиев

Участници: доц. Росен Калпачки, д-р Емилиян Гулев

Клиника по Нервни болести, УМБАЛ “Св. Анна”

18:55 – 19:00ч. Заключителни думи и закриване

Симпозиумът ще се състои в Новотел София, бул. „Цариградско шосе“ 115

Членовете на Българското дружество по инсулт ще получат на електронната си поща линк  за онлайн включване в събитието.

Keep Reading

PreviousNext

Comments

Leave a Reply