СИМПОЗИУМ “ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ” – 14.12.2023 г.

Представяме темите на предстоящия симпозиум на тема “Генетична диагностика при мозъчен инсулт”
17:00ч.  Откриване на симпозиума
17:05 – 17:20 ч. Генетични фактори, предразполагащи към инсулт
Лектор: Мая Атанасоска
17:25 – 17:40 ч. Същност на цялостното геномно секвениране и приложенията му в диагностиката
Лектор: Спасимир Шишиньов
17:45 – 18:00ч. Дискусия и закриване – Кога да изпратим болен с инсулт за генетична консултация?
Модератори: Доц. Росен Калпачки, д-р Добринка Калпачка, д-р Филип Алексиев
Симпозиумът ще се състои в Новотел София, бул. “Цариградско шосе” 115
Членовете на Българското дружество по инсулт ще получат на електронната си поща линк  за онлайн включване в събитието.

Keep Reading

PreviousNext