ЧЕТВЪРТИ СИМПОЗИУМ НА БДИ, 29.02.2024г. “АФАЗИЯТА ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЛОГОПЕДА И НЕВРОЛОГА – КЪДЕ СМЕ ЗАЕДНО И КАК ДА РАБОТИМ ПО-ДОБРЕ?”

 

Представяме темите на предстоящия симпозиум на тема „Афазията при мозъчен инсулт през погледа на логопеда и невролога – къде сме заедно и как да работим по-добре?”

18:00 ч.  Откриване на симпозиума

 

18:05 – 18:20 ч. Роля на логопеда в процеса на рехабилитация след инсулт

Лектор: Доц. Миглена Симонска

ЮЗУ “Неофит Рилски“, катедра Логопедия

 

18:20 – 18:35 ч. Прилагане на визуално-действена терапия при лица с глобална афазия

Лектор: Доц. Елка Горанова

ЮЗУ “Неофит Рилски“, катедра Логопедия

 

18:35 – 18:45 ч. Има ли прогностични фактори при афазия след инсулт?

Лектор: д-р Добринка Калпачка

Клиника по Нервни болести, УМБАЛ “Св. Анна”

ЮЗУ “Неофит Рилски“, катедра Логопедия

 

18:45 – 19:00ч. Дискусия и закриване – Инсулт и афазия – безмълвни ли оставаме или имаме решения?

 

Модератори: Доц. Росен Калпачки, д-р Добринка Калпачка, д-р Филип Алексиев

Симпозиумът ще се състои в Новотел София, бул. „Цариградско шосе“ 115

Членовете на Българското дружество по инсулт ще получат на електронната си поща линк  за онлайн включване в събитието.

Keep Reading

PreviousNext