АЛТЕРНАТИВНИТЕ АНТИАГРЕГАНТИ СА НИ НЕОБХОДИМИ ПРИ ИНСУЛТ!

Използването на алтернативни антиагреганти е относително нов подход при мозъчен инсулт. Алтернативните антиагреганти са важни с оглед на: Подобряването на индивидуалния подход в съчетаното лечение на мозъчния инсулт, което разбира се повлиява позитивно ефикасността на терапията Редукцията на страничните явления, най-вече по отношение на вторичните хеморагични усложнения Подобряването на дългосрочното придържане към назначената терапия Оптимизиране …
Continue reading АЛТЕРНАТИВНИТЕ АНТИАГРЕГАНТИ СА НИ НЕОБХОДИМИ ПРИ ИНСУЛТ!

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТИКАГРЕЛОР ДА БЪДЕ АЛТЕРНАТИВА НА АСПИРИН В ПРОФИЛАКТИКАТА НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ?

Тикагрелор – нов клас антиагрегант, чийто механизъм на действие е свързан с директното антагонистично действие спярмо P2Y12 рецепторите. Представяме три проучвания по въпроса: SOCRATES (2016) : Интернационално, двойно сляпо, рандомизирано проспективно клинично проучване, сравняващо ефикасността на Тикагрелор спрямо тази на Аспирин при пациенти с ТИА или исхемичен мозъчен инсулт с 3-месечен срок на проследяване. Оценено …
Continue reading ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТИКАГРЕЛОР ДА БЪДЕ АЛТЕРНАТИВА НА АСПИРИН В ПРОФИЛАКТИКАТА НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ?