ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТИКАГРЕЛОР ДА БЪДЕ АЛТЕРНАТИВА НА АСПИРИН В ПРОФИЛАКТИКАТА НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ?

Тикагрелор – нов клас антиагрегант, чийто механизъм на действие е свързан с директното антагонистично действие спярмо P2Y12 рецепторите. Представяме три проучвания по въпроса: SOCRATES (2016) : Интернационално, двойно сляпо, рандомизирано проспективно клинично проучване, сравняващо ефикасността на Тикагрелор спрямо тази на Аспирин при пациенти с ТИА или исхемичен мозъчен инсулт с 3-месечен срок на проследяване. Оценено …
Continue reading ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТИКАГРЕЛОР ДА БЪДЕ АЛТЕРНАТИВА НА АСПИРИН В ПРОФИЛАКТИКАТА НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ?

ПЕТИ ХИБРИДЕН СИМПОЗИУМ НА БДИ, 22.05.2024г. НА ТЕМА “АЛТЕРНАТИВИ В АНТИАГРЕГАЦИЯТА ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ”

Българското дружество по инсулт продължава да организира интерактивни симпозиуми на различни теми, свързани с мозъчния инсулт. Настоящият симпозиум ще бъде под формата на тематичен форум, в който ще бъдат представени различни гледни точки по темата. 18:00 ч.  Откриване на симпозиума 18:05 – 18:55 ч. Тематичен форум “Алтернативи в антиагрегацията при исхемичен мозъчен инсулт” Презентатор: д-р …
Continue reading ПЕТИ ХИБРИДЕН СИМПОЗИУМ НА БДИ, 22.05.2024г. НА ТЕМА “АЛТЕРНАТИВИ В АНТИАГРЕГАЦИЯТА ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ”