АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НА БДИ

На проведено редовно заседание на управителния съвет на Българското дружество по инсулт беше взето решение за промяна на членския внос. От 10 юни 2024 година стойността на членския внос ще бъде 50 лева. Решението бе прието с мнозинство от членовете на управителния съвет и ще влезе в сила от посочената дата. Според представителите на дружеството, …
Continue reading АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НА БДИ

АЛТЕРНАТИВНИТЕ АНТИАГРЕГАНТИ СА НИ НЕОБХОДИМИ ПРИ ИНСУЛТ!

Използването на алтернативни антиагреганти е относително нов подход при мозъчен инсулт. Алтернативните антиагреганти са важни с оглед на: Подобряването на индивидуалния подход в съчетаното лечение на мозъчния инсулт, което разбира се повлиява позитивно ефикасността на терапията Редукцията на страничните явления, най-вече по отношение на вторичните хеморагични усложнения Подобряването на дългосрочното придържане към назначената терапия Оптимизиране …
Continue reading АЛТЕРНАТИВНИТЕ АНТИАГРЕГАНТИ СА НИ НЕОБХОДИМИ ПРИ ИНСУЛТ!