Новини

Новини

Ендоваскуларна тромбектомия при инсулт на задната циркулация

admin
Задното кръвообращение е засегнато при малка част от исхемичните инсулти, като симптомите варират от изолирана хомонимна хемианопия при оклузии на дисталната задна мозъчна артерия (PCAo)...
Новини

Управление на кръвното налягане след механична тромбектомия

admin
Перипроцедурните фактори, влияещи върху функционалните резултати след механична тромбектомия (МТ) за инсулти с оклузия на големи съдове (LVOS), се признават все повече. Освен многобройни проучвания...
Новини

Главоболието като единствена проява при пациенти с дисекация на цервикална артерия

admin
Национален институт по неврология и невроваскуларни заболявания, Букурещ, Румъния Болката във врата и главоболието са част от общата клинична картина на цервикалната артериална дисекация. Като...