Мисия

Мозъчният инсулт е водеща причина за смърт и инвалидизация в целия свят, а през последните 20 години България е на първо място в света по заболеваемост и смъртност от инсулт. На този етап изоставаме значително, особено в Европа, с въвеждането на съвременните профилактика, лечение и рехабилитация на мозъчния инсулт.

Водени от разбирането, че промяна може да има единствено ако се излезе от тясно-професионалния подход учредихме Сдружение “Българско дружество по инсулт”. До този момент България беше единствената държава в Европа без такова дружество. Създадохме сдружението като независима организация за обединяване и развитие на общността от всички медицински и немедицински специалисти, които имат роля в процесите на превенция, диагностика, лечение, рехабилитация и социално подпомагане на болните с инсулт. Наши членове са лекари от почти всички медицински специалности, специалисти по здравни грижи, кинезитерапевти, логопеди, юристи, социални работници, психолози и други.

Българското дружество по инсулт е сдружение, регистрирано съгласно българското законодателство през 2022г. и нашата амбиция е то да стане организацията, което ще се фокусира върху всички различни аспекти на инсулта.

За изпълнението на такава цел сме убедени, че ще имаме нужда от подкрепата на други организации и ведомства. Вярваме, че с вашата квалификация, умения и възможности ще бъдете от полза за общата ни кауза.